Stenging av Sjøgata. Anleggsarbeid i juni/juli

Trafikk til og fra småbåthavna vil kunne passere sjøgateveisperringen i krysset oppe ved Remmemsvegen. Årsaken er sluttføring av anleggsarbeid langs Sjøgata. Skilt om veisperring er satt opp ved Remmemsvegkkrysset for å unngå at trafikk mot Sjøgata, først blir stoppet nede ved innkjørselen til småbåthavna. Der det ikke er muligheter for å snu.

Mvh-for styret
Odd Jarle Talberg

Det er stengt for kommentarer.