Siste nytt om tankingsflåten

Tankingsflåten ble endelig forankret på sin plass lørdag 25. mai. Det kan bli aktuelt med små justeringer og landgangen er heller ikke montert, fordi firmaet som skal legge rør fra fyllingscontainer og frem til flåten, først kommer i arbeid i veke 25.
Vestnes Småbåtforening regner med at tankingsflåten kan bli operativ fra rundt St. Hans.
Dette til orientering

Mvh – Odd Jarle Talberg, styreleder

Det er stengt for kommentarer.