REDUSERT PARKERING I HAVNA KOMMENDE UKE

For de med båt i havna blir det noe reduserte parkeringsmuligheter kommende uke.
Dels på grunn av asfalteringarbeid, men også ved at  – fra torsdag 17/10 – så blir parkeringsarealet i stor grad reservert til den årlige “oktoberfesten” med telt og bobiler. Det vil bli rigget plass for både brannbil /ambulanse og eventuelt asfaltbiler, dersom det ikke allerede er ferdigstilt torsdag. De med båt i havna må selvsagt kunne foreta av- og pålessing disse dagene også, men medlemsparkering over tid, bør foretas utenfor havneområdet fra torsdag 17/10 og til mandag 21/10. En ulempe vi håper medlemmene kan leve med.          Hilsen styreleder Odd Jarle Talberg

Det er stengt for kommentarer.