Om parkeringsplassen i småbåthavna

Styret har fått melding om at en bobilgjest, siste helg, regelrett ble utskjelt og jaget fra parkeringsplassen av et medlem. Styret vil derfor i denne meldingen til våre medlemmer og kortidsleietakere, be om at våre gjester skal behandles med respekt. Og at det gjelder både båtfolk og bobilfolk. Styret vil også peke på at ingen enkeltpersoner i foreningen har en generell myndighet til å vise bort gjester. Styret skal kontaktes dersom noen av våre medlemmer ikke finner ledig parkeringsplass fordi gjester okkuperer alle plassene – uten særlig, annonsert styreavtale. Småbåtforeningen får gode inntekter fra både gjestebåter og parkeringsplass/bobiler gjennom året.

For tiden er det også en særlig parkeringsplasssituasjon ettersom styret leier bort faste parkeringsplasser både til Salmar (Container) og til entrepenører/ Hammeråsparken.
Styret vil nå i høst, sørge for tilordning og asfaltering av det grusede restområdet vårt. Inkludert arrondering av “startområdet” ved moloen vår. Her kan det bli bedre lagt til rette for flere gode parkeringsplasser, også aktuelle for bobilgjester.

Med hilsen for styret
Odd Jarle Talberg, styreleder

Det er stengt for kommentarer.