Kontaktinformasjon

Vestnes Småbåtforening
Postboks 301
6399 VESTNES
e-post: post@vsbf.no

Styreleder Odd Jarle Talberg Tlf. mobil 901 87 148
Havnesjef Leif Inge Ellingseter Tlf. mobil 416 31 631
Husansvarlig Hallvard Tennøy Tlf. mobil 970 54 925

For leie av lokale se her.
Dersom du skal søke om korttidsleie se her
Dersom du skal søke om medlemskap se her

For spørsmål eller innspill til foreningen, vennligst fyll ut og send inn dette skjemaet:

=