Historie

Vestnes Småbåtforening ble stiftet i 1968 og har 152 medlemmer.
Foreningen er medlem av Kongelig Norsk Båtforbund.