Offisiell åpning av tankingsflåte ved Hellandkaia på fredag

SNORKLIPPING / ÅPNING AV TANKINGSFLÅTE FOR FRITIDSBÅTER VED HELLANDKAIA, VED ORDFØRER GEIR INGE LIEN, FREDAG 28. JUNI KL 11.

Vestnes Småbåtforening har planlagt dette tankingsflåtetiltaket. Og har samarbeidet med Molde og Romsdal Havn, Vestnes kommune og hurtigbåtdriver Boreal Sjø as, avdeling Minol, som har etablert en egen tankingscontainer på Hellandkaia. Hurtigbåtdriveren blir også ansvarlig eier og driver av det installerte pumpeanlegget til fritidsbåtbruk.
Tankingsflåten ved Hellandkaia er en tidligere honnørbrygge, eid av Vestnes Småbåtforening. Ny landgang til tankingsflåten er innkjøpt som spleiselag mellom Vestnes Småbåtforening, Vike Småbåtforening og Tresfjord Småbåtlag.
Mye dugnadsarbeid er utført i prosjektet. Vestnes kommune ved Tekniske Tjenester, har vært til stor hjelp og Molde og Romsdal Havn har ytt et prosjekt tilskudd på kr.25.000. Småbåtforeninga vurderer i tillegg å søke prosjekt tilskudd fra det kommunale næringsfondet. I tillegg til tankingsflåten, har Vestnes Småbåtforening utredet prosjektkostnader og utført dugnadsarbeid i prosjektet, for mer enn kr.150.000.

Et lenge ønsket fritidsbåt tiltak er nå realisert. Og med det kan lokale og gjestende fritidsbåter fylle diesel og bensin fra tankingsflåten. Men kortautomaten oppe på Hellandkaia må besøkes først.

VSBF-styreleder
Odd Jarle Talberg

Det er stengt for kommentarer.