MELDING OM ÅRSMØTE PÅ HAVNEHUSET MANDAG 24. FEBRUAR 2020, KL 19

Melding om årsmøte i Vestnes Småbåtforening
på havnehuset mandag 24. februar 2020 kl.19.00
(Endelig innkalling med vedlegg, blir sendt medlemmene mandag 10. februar 2020)

Årsmøtet behandler:
1: Konstituering av årsmøtet:
Godkjenning av møteinnkallingen
Valg av referent
Godkjenning av fremmøtte medlemmer og fullmakter
Godkjenning av forretningsorden
Valg av ordstyrer (møteleder)
Valg av tellekorps
Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

2: Årsmelding fra siste kalenderår:
• Blir vedlagt endelig innkalling

3: Revidert regnskap fra siste kalenderår
• Blir vedlagt endelig innkalling

4: Saker fra styret til årsmøtet:
• Blir vedlagt endelig innkalling
5: Forslag fra medlemmer til årsmøtet:
Forslagsfrist:
Forslag må være levert styreleder Odd Jarle Talberg skriftlig, senest fredag 7. februar 2020. (mob/sms: tlf. 90 18 71 48) eller ved å bruke kontaktskjema på Vestnes Småbåtforening sin nettside (finnes under kontaktinformasjon).

6: a) Styrets forslag til årsbudsjett og arbeidsprogram for 2020:
• Blir vedlagt endelig innkalling
7: Valg av styre v/ Valgkomiteen

8: Valg av valgkomité på 3 medlemmer

9: Valg av revisor(er) med en vararepresentant

Med vennlig hilsen
Vestnes Småbåtforening
Odd Jarle Talberg
Styreleder

Det er stengt for kommentarer.