Husregler

Regler for utleie av klubbhus, Vestnes Småbåtforening

 • Leie av lokalene avtales med husstyrets leder, som også gir opplysninger om når lokalene er ledig.
  Leietaker plikter å respektere politivedtektene for Vestnes kommune.
  Vedtektene finner du her, eller kan leses på hjemmesiden til Vestnes Kommune.
 • Priser:
  Selskap som konfirmasjoner, bryllup, julebord, barnedåp etc. :      kr. 2700,-
  Begravelse                                                                                       kr. 2200,-
  Dagskurs/møter:                                                                               kr. 1100,-
 • Leietaker vasker bord/kjøkken og rydder lokalene etter bruk. Gulvet kostes. Dersom husstyret finner at bord og/eller kjøkken er for dårlig rengjort/ryddet, vil det bli krevd et tillegg for ekstra rengjøring med kr. 500,-
  Ordinært renhold besørges av renholdsfirma. Dette er inkludert i leien.
 • Boss sorteres og kastes i avfallsdunker. Nye bossposer settes i avfallsbøttene.
 • Oppvaskmaskinen tømmes og gjøres klar for neste leietaker. Husk å skru av vannet til oppvaskmaskinen. Kaffetraktere skal rengjøres. Kaffekanner skylles og tørkes av.
  Oppvaskmaskinen er en steam-maskin og det tar kun få minutter å vaske en kurv. Det er viktig at alle matrester er godt skylt av. Se egen instruks på kjøkkenet.
 • Utstyr som ødelegges skal erstattes til selvkost. Dette skal meddeles til husstyrets leder.
 • Vinduer må lukkes og lys slukkes før en forlater bygget.
 • Gang og toaletter skal være ryddet før lokalet forlates. Toalett og dusj benyttes også av gjester til havna.
 • Bruk av fakkelbokser må bare finne sted i stativer slik at det ikke oppstår skade i treverket.
  Uteområdet skal ryddes for glass, flasker etc. Før en forlater lokalet.
 • Ta hensyn til naboer. Lukk vinduer ved spilling av høy musikk.
 • Oppstår det problemer ved bruk av utsyret skal husstyrets representanter kontaktes.
 • Flagg ligger på garderobehylle i gangen. Taes ned senest kl. 21:00
 • Husstyret kan nekte leietakere som har misligholdt regler/avtaler eller misbrukt klubbhuset, ny leie.

Husstyret

Åpne som PDF: Husregler