Havneplanlegging for sommersesongen 2019.

Dersom du er medlem uten båt i havna, eller du er medlem som vil endre din båtplass til større eller mindre båt for sommersesongen, må du sende inn søknadsskjema nå. Frist 1. april!
Alle korttidsleietakere må også søke på nytt hvert år. Gjentatte kortidsleietakere kan skrive at årets søknad gjelder samme båt som siste år. Noen få har allerede sendt inn og fått registrert sin søknad for 2019, og trenger da ikke søke på nytt. I løpet av april vil havnesjefen og havnestyret foreta nødvendige havnerokeringer og fordele aktuelle båtplasser/korttidsleieplasser for sommersesongen. Også i 2019 vil søknader for hele perioden 01.05-01.11. bli prioritert .
Styret ber om at søknad om medlemsplassendringer og søknad om korttidsleieplass for sommersesongen 2019, blir sendt inn via foreningen sin nettside (Se skjema) SØKNADSFRIST: 1. APRIL 2019.
Med hilsen for VSBF
Odd Jarle Talberg, styreleder

Det er stengt for kommentarer.