Søknad om fast plass (Medlemskap)

Ved tildeling av ledige plasser, vil  korttidsleietakere med båt i havna bli prioritert.

Aktivt medlemskap gir rett til helårs båtplass med havneleie som bestemmes av årsmøtet. Gjeldende priser for innskudd og havneleie finner du her.
Vi ber om at du setter deg inn i Vedtektene og Havnereglementet før du søker fast plass

Eventuell endring av båttype eller endring til “passivt medlemsskap” (trenger ikke båtplass kommende år), må meldes til styret innen 1. april hvert år.

Felter med * må fylles ut

=