Slippsetting

Slippsetting

   • Medlem kr. 250,- / døgn
   • Ikke medlem kr. 500,- / døgn
   • Sette ut eller ta opp båt med egen henger kr. 50,-
    Betales i konvolutt på samme måte som for gjesteplass. NB! Merk konvolutt : Slippsetting eller utsett/opptak, og vær tydlig med navn og eventuelt registreringsnummer