Båtplasser

Småbåthavna på Vestnes har 145 båtplasser. Det er brygger og pirer for ulike båttyper. Havneplass fås ved å betale innskudd. Det er også mulighet for korttidsleie uten innskudd. Havneleien er basert på bredde plass / lengde på utrigger.

Ønsker du å søke om medlemskap eller korttidsleie, bruk skjema på denne siden

Ta kontakt med havnesjefen for eventuelle spørsmål.