ÅRSMØTE PÅ HAVNEHUSET MANDAG 25. FEBRUAR KL. 19

Det er sendt e-postmelding om møtetid og årsmøtesaker  til alle medlemmene.

Fullstendig saksliste vil bli sendt medlemmene mandag 11. februar.

 

Med hilsen for styret

Odd Jarle Talberg, styreleder

Det er stengt for kommentarer.